Optimalizace PCR metod pro identifikaci bifidobakterií

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta agronomická
Další údaje o pracovišti: Ústav technologie potravin
Lektoři: Ing. Gabriela Franke, Ph.D.

Popis:

 

Probiotické mikroorganismy jsou živé organismy, které se vyskytují v zažívacím traktu (nejen) člověka a mají příznivý účinek na lidské zdraví. V dnešní době je probiotickým bakteriím věnována velká pozornost a vědci se domnívají, že jejich činnost ovlivňuje mnoho fyziologických procesů hostitelského organismu.

Cílem tohoto projektu bude zavést a optimalizovat metody molekulární biologie, konkrétně polymerázovou řetězovou reakci (PCR) pro identifikaci probiotických druhů rodu Bifidobacterium spp. (B. longum, B. bifidum, B. infantis).

PCR je moderní, citlivá a přesná metoda identifikace bakterií, při níž dochází k namnožení určitého úseku molekuly DNA s použitím specifických primerů, které tento úsek ohraničují. Následná detekce získaného tzv. PCR produktu je provedena použitím gelové agarózové elektroforézy.

Optimalizace metod se provádí na sbírkových kmenech získaných z České sbírky mikroorganismů v Brně, které budou nejprve kultivovány na selektivním mikrobiologickém médiu (BSM). Z čistých kultur jednotlivých druhů bude izolována bakteriální DNA, která bude použita do PCR reakcí. Při optimalizaci PCR reakcí je nezbytné vhodně zvolit množství a poměry jednotlivých komponent reakce a optimalizovat teplotní cyklus, při kterém reakce probíhá.

Takto optimalizované metody budou využity pro analýzy probiotických doplňků stravy s obsahem zmíněných druhů bifidobakterií a stanoveny jejich počty.