Kontrola růstu kontinuálně rostoucího myšího řezáku

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta lékařská
Další údaje o pracovišti: Ústav histologie a embryologie
Lektoři: Jan Křivánek, Ph.D.
Studenti: Kristýna Búřilová - Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace

Popis:

Regenerace a reparace tkání jsou u savců přesně řízené procesy, které mají za úkol udržovat funkčnost opotřebovaných nebo poškozených tkání. Ačkoliv existuje řada tkání, které mají vysokou schopnost sebeobnovy i růstu (střevní epitel, vlasy, apod.), tak vývoj komplexního inervovaného a vaskularizovaného orgánu je z pravidla vázán pouze na embryonální stádia.

Myší řezáky, které rostou po celý život zdravého zvířete, jsou tak v celé skupině obratlovců orgánem s unikátními regeneračními vlastnostmi. Tyto zuby fungují jako modelový orgán vhodný pro studium mikroprostředí kmenových buněk, interakcí epitelu a mezenchymu, ale i ke sledování diferenciačních procesů vedoucích ke tvorbě tvrdých zubních tkání.

Je známo, že pokud myš přijde o část svého řezáku, dojde k exponenciálnímu růstu takto poškozeného zubu oproti zubu zdravému. Tato vlastnost je extrémně důležitá, protože myš s poškozeným chrupem ztrácí svou ekologickou výhodu ve svém prostředí a není schopna konkurovat ostatním druhům.

Cílem této práce bude zaměřit se na mechanismy, které regulují rychlost dorůstání řezáku v jeho přirozené formě a po poškození.

Student bude mít možnost pracovat se specifickými geneticky modifikovanými organismy, které pomůžou objasnit mechanismy vedoucí ke kontrole růstu zubu, dále se naučí zpracovávat vzorky tkáně na histologické metody (fixace, dekalcifikace, krájení, immunohistochemické barvení), bude mít přístup k pokročilým zobrazovacím metodám (konfokální mikroskopie, fluorescenční mikroskopie) a naučí se ovládat programy umožňující analýzu obrazu (Imaris, Zen, ImageJ).

Studentovi bude umožněno svoje výsledky prezentovat na odborných vědeckých konferencích a bude plnohodnotným členem aktivního výzkumného týmu. Ultimátním cílem této dílčí práce bude publikace v mezinárodním časopisu s impakt faktorem.