Osobnosti fanoušků: mezi outsiderem a spolutvůrcem mediálních obsahů

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta sociálních studií
Další údaje o pracovišti: Katedra mediálních studií a žurnalistiky
Lektoři: Mgr. Iveta Jansová, Ph.D.

Popis:

Téma se zaměřuje na specifické publikum, jímž jsou mediální fanoušci, a to konkrétně na fanoušky televizní (případně filmové). Zabývá se otázkou toho, jak se mění mediální komunikace a jakou roli mohou v současnosti její příjemci zastávat. Práce by se měla konkrétně zaměřit na případ fanouškovské praxe aktivismu, v níž je patrná snaha fanoušků vyjednávat o významech nastolených mainstreamovou tvorbou. Blíže se tak zaměří na strategie vyjednávání o významech a motivace tohoto vyjednávání, to vše v kontextu vyjednávání vlastní fanouškovské identity. Konkrétní případy (a obecně veškeré detaily) fanouškovského aktivismu, na které by se práce zaměřila, budou předmětem rozpravy mezi žadatelem/žadatelkou a lektorkou.