Senzorická analýza a fyzikální vlastnosti vepřového masa z různých chovů

Instituce: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta/ústav: Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Další údaje o pracovišti: Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie
Lektoři: Ing. Bc. Eliška Kabourková, Ph.D.

Popis:

Náplní činnosti bude senzorická analýza vepřového masa ze 3 různých chovů, kdy bude 10 hodnotitelů senzoricky maso hodnotit a porovnávat. Žák se seznámí se základními pravidly senzorické analýzy, přípravou a podáváním vzorků hodnotitelům, dále se seznámí s pracovištěm pro hodocení senzorických vlastností, zkusí si sestavit hodnotitelský protokol a také jej vyhodnotit.  Sám si také vyzkouší roli posuzovatele. Ve druhé části bude provedeno posouzení textury vzorků masa před a po teplené úpravě (práce s vybavením laboratoře). 

K provedení je potřeba vždy svalovina ze dvou částí těla (kýta a plec) od 10 zvířat z každého chovu (celkem tři chovy), a to v množství 1 kg z každé části. 

Rozpočet je odhadován do 18.000 Kč, včetně dopravy vzorků. Do činnosti je možné zařadit až dva žáky.