Vizualizace citačních vztahů v judikatuře

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta právnická
Další údaje o pracovišti: Ústav práva a technologií
Lektoři: JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.

Popis:

Soubor rozhodnutí českých soudů se někdy označuje jako "judikatura". Zatímco v zahraničí je využití síťových grafů (network graph) pro hledání důleežitých informací v rámci desítek tisíc rozhodnutí relativně tradiční, v České republice je systematický zájem stále spíše výjimkou. Dataset citačních vztahů obshaující 600 000+ vazeb mezi jednotlivými soudními rozhodnutími je k dispozici. V rámci tohoto tématu půjde zejména o prozkoumání možností, jak tato data vizualizovat tak, aby byla užitečná pro získávání informací praktikujícími právníky (advokáty, soudci apod.).