Ochrana osobních údajů nezletilých v prostředí sociálních sítí

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta právnická
Další údaje o pracovišti: Ústav práva a technologií
Lektoři: JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.
Studenti: Anna Ryšavá - Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

Popis:

Ochrana osobních údajů často probíhá na základě souhlasu, ale přípustné jsou i další tzv. právní tituly (zákonné zmocnění, oprávněný zájem apod.). Souhlas daný nezletilým je však nutné, s přihlédnutím k ustanovením občanského zákoníku, posuzovat odlišně, od souhlasu daného dospělým. Nezletilí mají totiž ze zákona způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou "svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající věku". Vypsané téma si klade za cíl prozkoumat souhlas se zpracováním osobních údajů dávaný při registraci do vybrané sociální sítě a v rámci výzkumných rozhovorů s několika nezletilými ověřit, zda je takto udělený souhlas v souladu s právem či nikoli.