Měření obsahu vybraných kovů uvolněných z trubního vedení do pitné vody

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Agronomická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Lektoři: Ing. Petr Junga, Ph.D.
Studenti: Kristýna Chlubnová - Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

Popis:

Téma je zaměřeno na experimentální měření obsahu vybraných kovů (např. chrom, zinek, měď atd.) uvolněných do pitné vody z trubních rozvodů. Experimentální měření bude probíhat ve více opakováních a jeho výsledky bude řádně vyhodnoceny a porovnány s legislativními požadavky stanovenými na pitnou vodu. Měření budou probíhat v laboratořích ÚZPET AF Mendelovy univerzity v Brně.