Fibrinogen a faktor VIII - proteiny akutní fáze?

Instituce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Fakulta/ústav: Oddělení klinické hematologie
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: RNDr. Magda Popelová, Ph.D.
Studenti: Filip Waldhans - Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

Popis:

Fibrinogen a faktor VIII jsou uváděny v literatuře jako proteiny akutní fáze. Práce se bude zabývat testováním těchto dvou parametrů u pacientů s akutní infekcí a sledováním případné korelace s CRP. Cílem práce bude potvrzení/vyvrácení možnosti použít tyto parametry ke sledování akutních stavů pacientů. Řešitel získá teoretické znalosti, osvojí si práci v laboratoři, přípravu plazmy, přípravu reaegencií, práci s automatickými analyzátory.