Kvalita vody ve studánkách a vrtech Jihomoravského kraje

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta agronomická
Další údaje o pracovišti: Ústav technologie potravin
Lektoři: MVDr Olga Cwiková, Ph.D.
Studenti: Eliška Gavlíková - Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Popis:

Pitná voda je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví osob. Požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody jsou stanoveny hygienickými limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů.

Kvalitu pitné vody v České republice stanovuje zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. (v platném znění) a vyhlášky, vztahující se k tomuto zákonu (č. 252/2004 Sb. pro pitnou vodu, a další).

Cílem práce je zmapovat výskyt studánek a vrtů na území Jihomoravského kraje. Dalším cílem je zjistit, zda je voda z těchto zdrojů vhodná pro pro přímý konzum, a to z hlediska výskytu mikroorganismů, pH a obsahu dusičnanů.