Prodloužení trvanlivost banánů pomocí biodegradovatelných obalů na bázi chitosanu

Instituce: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta/ústav: Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Další údaje o pracovišti: Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu
Lektoři: Ing. Simona Jančíková

Popis:

Banány se považují za relativně rychle kazící se potraviny, kdy v obchodech po vybalení banány velmi rychle hnědnou a měknou a ztrácejí tak na atraktivnosti pro spotřebitele.

Námi vyrobený biodegradabilní obal na bázi chitosanu bude zkoumán z hlediska, jestli dokáže zamezit rychlému kažení banánů a to metodou, kdy bude nejprve vyroben film-formující roztok skládající se z polysacharidu chitosanu, do kterého se ponoří jednotlivé vzorky banánů, obal na vzorku zaschne a poté se stanoví chemické a fyzikální parametry během skladovacího pokusu, jako je změna texturálních paramterů, dále změna vzhledu banánů za pomocí pořizování pravidelných fotografických záznamů, měření ztráty hmotnosti a nakonec i stanovení změny obsahu polyfenolických a antioxidačních látek. Dalším stanovením bude senzorická analýza, kdy se vyrobený obal bude nacházet na slupce banánu a není tedy nutná jeho konzumace, jelikož nedochází ke kontaktu biodegradovatelného obalu přímo s vnitřní částí banánu. Hodnotitelé tak můžou zhodnotit, jestli i po senzorické stránce takto zabalený banán vykazuje lepší vlastnosti a zachovává si déle čerstvou chuť i atraktivní vzhled.

Výsledky výzkumu by měly ukázat na vhodnost praktického použití tohoto typu obalu na balení banánů.