Vývoj jednoduchého zařízení pro monitoring zdravého a ergonomického studijního prostředí

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav radioelektroniky
Lektoři: Ing. Jiří Miloš, Ph.D.

Popis:

Lidé tráví uvnitř budov největší část denní doby. Kvalitní studijní nebo pracovní prostředí je základem efektivní a především zdravé duševní práce. Projekt bude obsahovat popis studijního prostředí z hlediska hygieny a ergonomie duševní práce s výběrem nejdůležitějších aspektů (např. osvětlení, mikroklima, nastavení ergonomie pracovního prostoru, apod.). Student v rámci vypracování projektu vyvine jednoduché experimentální zařízení založené na platformě dle vlastního výběru (Arduino, Raspberry, apod.), které bude díky připojeným periferiím monitorovat a následně vyhodnocovat vybrané aspekty z teoretické části práce. Monitorovací zařízení by mělo být schopno upozornit uživatele na nevhodné prostředí pro duševní práci, případně i monitorovat optimální poměr doby studia (nebo práce) a nutného odpočinku. Řešitel bude moct využívat odborné a technické zázemí pracoviště školitele.