Chirpy jsou (skoro) všude. Ještě jste o nich neslyšeli?

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav radioelektroniky
Lektoři: Ing. Jiří Miloš, Ph.D.

Popis:

Signál Chirp (čti čirp) není nic jiného než harmonický signál, například sinus, jehož frekvence se s časem mění. Pro někoho může být velmi překvapivé, kde se lze s tímto typem signálu setkat. Práce bude obsahovat popis signálu chirp všech typů a možnosti jejich generování. Student ve své práci dále provede rešerši problematiky a vyhledá významné aplikace signálu chirp, jak uměle vytvořeného, tak přirozeně přítomného. V rámci práce student z vypracované rešerše vybere některé typy aplikací signálu a provede základní analýzu, přičemž se pokusí demonstrovat přítomnost signálu chirp z dat, které získá během vypracování projektu. V poslední části práce student připraví naučně-popularizační materiál s možností audiovizuálních výstupů. Řešitel bude moct využívat odborné a technické zázemí pracoviště školitele.