Toxicita na vlastní oči - obrazová analýza v in vitro toxikologii

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta přírodovědecká
Další údaje o pracovišti: RECETOX
Lektoři: RNDr. Iva Sovadinová, Ph.D.
Studenti: Michaela Bakajová - Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace

Popis:

V posledních letech dochází k revoluci v testování toxicity. Více a více se do popředí dostávají alternativní testy k těm tradičním založeným pouze na zvířatech. Nový přístup testování nežádoucích účinků látek se na rozdíl od tradičního soustředí i na identifikaci a mechanistické porozumění zasažených buněčných procesů a signálních drah. Hrají zde důležitou roli progresivní technologie označované názvem s příponou „omika“ (anglicky „omic“), tj. transkriptomika, proteomika, genomika, metabolomika a v neposlední řadě i celomika („cellomics”). Celomika se zaměřuje na kvantitativní analýzu buněk a hojně využívá mikroskopii, obrazovou analýzu a vizualizaci dat. Tento projekt bude zaměřen na rozvoj pokročilých technik automatizované mikroskopie a automatické analýzy obrazu a na jejich využití k charakterizaci účinků chemických látek na chování a vlastnosti modelových in vitro buněčných systémů. Cílem práce bude seznámit se teoreticky i prakticky s rolí obrazové analýzy v in vitro toxikologii. Student/ka se bude podílet na optimalizaci a adaptaci obrazové analýzy pro potřeby vysokokapacitního obrazového skríningu umožňujícího detekci a kvantifikaci klíčových buněčných procesů (např. mezibuněčná komunikace) a tento přístup následně aplikovat ke studiu účinků zájmových chemických látek, jako jsou toxické látky v prostředí nebo léčiva. Student/ka získá cenné zkušenosti v oblasti sterilní práce s buněčnými kulturami a základy vědecké práce (naplánování experimentu, jeho provedení, hodnocení dat a jejich prezentace, práce s vědeckým textem, psaní vědeckého textu). Součástí bude i osvojení si základů mikroskopie a obrazové analýzy. Samozřejmostí je aktivní přístup ze strany školitelky i konzultantek, pravidelné schůzky, pomoc nejen v laboratoři, ale i se sepisováním závěrečné práce. Od řešitele/řešitelky očekáváme zájem o problematiku zdraví a životního prostředí, proaktivní přístup a silnou motivaci nejen k práci v laboratoři, ale i k analýze, interpretaci a prezentaci dat a k sepisování závěrečné práce. Součástí práce bude i studium odborné literatury a běžná komunikace v angličtině, dobrá znalost jazyka je tedy velkou výhodou.