Vyvažování náboženské svobody a dalších hodnot v českém právním řádu

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta právnická
Další údaje o pracovišti: Katedra ústavního práva a politologie
Lektoři: Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D.
Studenti: Karolína Šandorová - Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace

Popis:

Autor(ka) na základě odborné literatury a rozhodnutí českých soudů rozebere, jakým způsobem české právo hledá rovnováhu mezi náboženskou svobodou a jinými důležitými hodnotami, jimiž mohou být například svoboda projevu, soukromí nebo veřejný pořádek.