Studium elektrochemického chování nukleových kyselin na povrchu elektrody z pyrolytického grafitu

Instituce: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Oddělení biofyzikální chemie a molekulární onkologie
Lektoři: RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.
Studenti: Ondřej Chytrý - Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Popis:

Od objevu polarografie J. Heyrovským uběhlo 100 let a 60 let od udělení Nobelovy ceny za tuto v té době převratnou analytickou metodu. Brněnský rodák prof. Emil Paleček navázal na úspěchy J.H. a v roce 1959 objevil elektrochemickou aktivitu nukleových kyselin, což postupně vedlo k dnes již celosvětovému využití elektroanalytickcýh metod v oblasti bioelektrochemie nukleových kyselin, proteinů a jiných biologicky aktivních látek. Za svůj přínos vědě obdržel v roce 2014 E.P. cenu Česká hlava a v roce 2017 prestižní cenu Neuron.
Výzkum našeho oddělení biofyzikální chemie a molekulární onkologie navazuje na práce obou osobností a stále přináší nová a nová zjištěni. Ta např. odhalují složité chování nukleových kyselin i proteinů a jejich složek na nabitých površích. Náš nedávný objev umožňuje využitím elektrody z pyrolytického grafitu (PGE) detekci nukleových kyselin v doposud nestudovaných oblastech potenciálů, což umožňuje sledovat oxidační i redukční signály přítomných bazí i některých jejich případných derivátů. Tato práce bude navazovat na náš objev a vybraný student se bude podrobněji zabývat elektrochemickým chováním specifických sekvencí oligonukleotidů na povrchu PGE. Zejména pak vlivem jejich sekundárních struktur na registrované redoxní signály.
Student získá nejen možnost spolupracovat s odborníky na dlouhodobém výzkumu perspektivního tématu, ale především praktické zkušenosti práce v bioelektrochemické laboratoři. Rešerše odborných publikací, plánování experimentální práce a dále také vyhodnocení a zpracování výsledků pak využije pro sepsání své SOČ práce, kterou bude moci využít na místo praktické části při maturitní zkoušce či zúčastnit se řady studentských soutěží.