Reprodukční potenciál prasete divokého

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta lesnická a dřevařská
Další údaje o pracovišti: Ústav ochrany lesů a myslivosti
Lektoři: Ing. Jakub Drimaj
Studenti: Barbora Horáková - Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace

Popis:

Práce bude zahrnovat jeden terénní výjezd a pak vlastní práci v laboratoři. Práce v terénu bude sloužit k odběru vzorků (samičích pohlavních soustav) z divokých prasat ulovených na naháňkách v Jihomoravském kraji, resp. dosbírání dalších vzorků, protože již mnoho vzorků je nasbíráno a připraveno k rozborům. Laboratorní analýza (v laboratořích Mendelovy univerzity v Brně) bude zahrnovat histologické posouzení stavu vaječníků a prokázání/vyvrácení gravidity. V případě gravidity bude zjišťována potenciální velikost vrhu. Zjištěné údaje budou dány do souvislosti s věkem a hmotností samice. Na základě analýzy bude zjištěn reprodukční potenciál divokého prasete a navrhnuty zásady pro efektivní hospodaření s divokým prasetem v Jihomoravském kraji. Je plánována účast žadatele (řešitele) ve všech fázích studie.