Je elektroodpad opravdu odpadem?

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta agronomická
Další údaje o pracovišti: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Lektoři: Ing. Martin Šotnar

Popis:

Student ve spolupráci se školitelem vybere druh elektroodpadu, který popíše z hlediska jeho složení a možností využití jednotlivých materiálů. Student bude, mimo jiné, pracovat s XRF analyzátorem, který je vhodný ke stanovení povrchového prvkového složení např. těžkých kovů ve vybraném vzorku. Dále se naučí pracovat na přípravě vzorků, prezentaci výsledků a bude se moci zúčastnit exkurze do provozu firmy, která se elektroodpady zabývá. Rozhodně se jedná o zajímavou a přínosnou práci.