Nízkonákladový bezkabelový optický spoj s LED

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav radioelektroniky
Lektoři: Ing. Michal Kubíček, Ph.D.

Popis:

Bezkabelové (atmosférické) optické spoje jsou perspektivní přenosové systémy, které využívají k přenosu informace světlo ve viditelné nebo infračervené oblasti. Na rozdíl od běžných optických vláknových spojů nemusí být vysílač a přijímač propojeny optickými kabely, což výrazně zjednodušuje jejich instalaci. Ve srovnání s dnes častěji používanými radiovými spoji mohou poskytnout podstatně větší přenosové rychlosti a navzájem se neruší.

Cílem práce je navrhnout, postavit a otestovat jednoduchý bezkabelový optický spoj s využitím běžně dostupných komponent, jako jsou LED diody, Fresnelovy čočky a elektronické moduly. Optický spoj bude složen z dvojice optických hlavic, které budou jak přijímat, tak vysílat optický signál. Budou disponovat síťovým rozhraním (Ethernet) a budou mít dosah několik desítek až stovek metrů.

Ryze praktické téma, kde se hodně naučíte o konstrukci prototypů (návrh elektroniky i mechaniky).