Mechanismy umožňující nádorovým buňkám přežít extrémní metabolický stres

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta lékařská
Další údaje o pracovišti: Biologický ústav
Lektoři: Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.

Popis:

Jednou z charakteristik maligní transformace buňky je přeprogramování buněčného energetického metabolismu. Provází ji tzv. Warburgův efekt, kdy nádorové buňky přijímají výrazně více glukózy než buňky normální, ale většina této glukózy je metabolizována aerobní glykolýzou namísto oxidativní fosforylace v mitochondriích. Nádorové buňky také více využívají alternativní zdroje uhlíku, např. aminokyselinu glutamin. Přeprogramovaný energetický metabolismus se již uplatňuje při detekci nádorových buněk v těle pacienta pomocí pozitronové emisní tomografie a je atraktivním cílem pro vývoj nových protinádorových terapií. Mimo to však také umožňuje nádorovým buňkám snadněji se vyrovnat s přechodným nedostatkem živin či kyslíku. V našich předchozích experimentech jsme zjistili, že některé nádorové buňky se dokáží vyrovnat i se současnou inhibicí glykolýzy a oxidativní fosforylace, umírají však, pokud je současně zablokován také metabolismus glutaminu.

Cílem této práce je ověření schopnosti přežít extrémní metabolický stres na větším vzorku nádorových buněk různého typu. Dále budou hlouběji analyzovány molekulární mechanismy, jež umožňují nádorovým buňkám za podmínek extrémního metabolického stresu přežít.