Využití otevřených dat pro zjišťování kvality mobilních datových služeb

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav radioelektroniky
Lektoři: Ing. Jiří Miloš, Ph.D.

Popis:

Cílem projektu je prozkoumání možností využití dostupných otevřených dat z oblasti telekomunikací se zaměřením na kvalitu mobilních datových služeb. Student by měl provést rešerši problematiky a zdrojů takových dat (např. konsorcia CZ.NIC nebo Českého telekomunikačního úřadu). Dále by měl vybrat relevantní otevřená data vztahující se k pokrytí území mobilními datovými službami a dostupnými přenosovými rychlostmi (aplikace NetMetr). Výstupem práce by měla být ukázková základní analýza dostupnosti a kvality mobilních datových služeb pro vybranou obec nebo lokalitu, případně porovnání kvality služeb jednotlivých operátorů. Výhodou, ne však podmínkou, je základní znalost programování a práce v tabulkovém procesoru (např. MS Excel).