Cyberchondria severity scale (CSS)

Instituce: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta/ústav: Farmaceutická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav aplikované farmacie
Lektoři: PharmDr Lenka Smejkalová, PhD

Popis:

Zdravotní povědomí a zdravotní gramotnost je v současné době formována i za pomocí rychle se rozvíjejících informačních a komunikačních technologií.  Kromě pozitivních vlivů přináší s sebou tento jev i rizika. Jedním z nich je tzv. Cyberchondria, která je definována jako forma anxiety. Cyberchondria severity scale (CSS) je pak hodnotící nástroj vycházející z Depression, anxiety and stress scale (DASS – 21).

Student bude seznámen s výše uvedenou problematikou v celé šíři, následně bude realizovat vlastní šetření pomocí CSS pro určenou věkovou skupinu respondentů (do 18let). Výsledky budou srovnány s dosud realizovanými průzkumy pro věkové skupiny dospělých v ČR a zahraničí.

Student následně bude formulovat základní myšlenky pro tvorbu vzdělávacích programů určených dané věkové skupiny.