Cizopasníci žab a želv Česka, Slovenska a jiných částí Evropy

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta přírodovědecká
Další údaje o pracovišti: Ústav Botaniky a Zoologie
Lektoři: Mgr. Michal Benovics
Studenti: Kamila Klementová - Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

Popis:

Fauna střední Evropy je relativne chudá na počet druhů obojživelníků a plazů. I navzdory tomu je však málo dostupných informací o jejich parazitech a to především se zaměřením na molekulární data a evoluční vztahy mezi těmito skupinami. V průběhu řešení SOČ se student seznámí s terénní prací, kde se naučí hledat, pozorovat a určovat lokální obojživelníky a plazy. Student se také naučí hledat a identifikovat parazity na obojživelnících a plazech, které následně mikroskopicky určí do druhů, nebo vyšších taxonomických skupin. V průběhu práce se student také naučí pracovat v molekulárním laboratóriu za účelem získaní sekvencii DNA pro studium evoluční historie cizopasníků a hostitelů. Výstupy z práce výrazne rozšíří poznatky o lokální herpetofauně a jejich cizopasnícich, jenž jsou potřebné pro účely ochrany celkové biodiverzity.