Prevence karcinomu děložního čípku

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta lékařská
Další údaje o pracovišti: Fakultní nemocnice Brno
Lektoři: MUDr. Michal Felsinger
Studenti: Anna Jakubičková - Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace

Popis:

V současné době se incidence zhoubného nádoru děložního hrdla pohybuje kolem 15,3/100tisíc žen (data z Národního onkologického registru České republiky z r. 2016). Karcinom děložního hrdla je raritně diagnostikován u žen do 25-ti let, nicméně po 30. roku incidence poměrně strmě stoupá. Mezi hlavní rizikové faktory patří virová infekce lidským papilomavirem (HPV - Human papiloma virus). existuje již přes 200 serotypů, z nichž vysoce rizikové ( HR - high risk) varianty jsou zodpovědné až v 99% za vznik zhobného onemocnění. Dalším rizikovým faktorem asociovaným s infekcí HPV je časné zahájení pohlavního života (před 15.rokem), promiskuita nebo rizikový (promiskuitní) partner. Dalším rizikovým faktorem jsou stavy oslabéné imunity (imunodeficience, imunosuprese, HIV...). Diskutovaným rizikovým faktorem je hormonální antikoncepce. mezi ochranné faktory patří zásady bezpečného sexu a nekuřáctví. Karcinom děložniho hrdla je jediným z gynekolgických nádorů s již existujícím primárním preventivním programem v podobě již dobře zavedené vakcinace. Screeningový program zahrnuje odběr onkologické cytologie a provádění kolposkopie.