Určování míry turbulence atmosféry

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav radioelektroniky
Lektoři: doc. Ing. Lucie Hudcová, Ph.D.

Popis:

Turbulence v atmosféře způsobuje pokles kvality procházejícího laserového svazku, který v optických bezkabelových spojích přenáší informace. Při návrhu tohoto typu optického bezkabelového komunikačního systému je potřeba znát charakteristiku lokality, ve které se bude spoj provozovat. Mezi požadované charakteristiky počítáme i turbulentní aktivitu atmosféry.

Tato práce je zaměřena na kvantifikaci míry turbulence atmosféry pomocí experimentálních metod a modelování. Cílem je změřit míru turbulence pomocí Rytovovy metody měřením relativní variance optické intenzity, Andrewsovy metody měřením výkonových vlastností procházejícího laserového svazku, metody dostupných výkonů z intenzitních profilů procházejících optických svazku a metody teplotních variancí. Změřené výstupy budou následně vzájemně porovnány a bude určena nejvhodnější metoda s ohledem na dostupné technické prostředky. Změřené výstupy budou také porovnány s příslušnými matematickými modely pro atmosférickou turbulenci.