Segmentace cévního řečiště na sítnici

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav biomedicínského inženýrství
Lektoři: Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D.

Popis:

Téma se zabývá problematikou počítačové analýzy snímků sítnice pro účely diagnostiky očních nemocí a nemocí spojených s kardiovaskulárním systémem. Řešitel bude mít nejdříve za úkol prostudovat potřebnou odbornou literaturu z této oblasti a zaměřit se zejména na metody využívající filtraci obrazu a nástroje strojového učení. Předmětem další práce bude praktická realizace vybrané metody segmentace cévního řečiště a odhad základních diagnostických parametrů. Realizace bude probíhat ve vybraném programovacím prostředí. Jako data pro analýzu budou sloužit snímky pořízené digitální fundus kamerou, které jsou dostupné na pracovišti školitele. Odborná literatura k zadanému tématu je téměř všechna k dispozici jen v anglickém jazyce. Po řešiteli projektu se tedy požaduje alespoň středně pokročilá znalost anglického jazyka, dále obecná schopnost orientace v odborné literatuře a rovněž základní programátorské znalosti.