Segmentace mikroskopických obrazů srdečních buněk

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav biomedicínského inženýrství
Lektoři: Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D.

Popis:

Téma se zabývá analýzou digitálních video sekvencí kardiomyocytů pořízených optickým mikroskopem. Řešitel bude mít za úkol seznámit se nejdříve s obecnými principy snímání biologických vzorků pomocí optického mikroskopu a konkrétně s vlastnostmi pořízených digitálních video sekvencí. Dále bude potřeba nastudovat odbornou literaturu z oblasti digitálních metod zpracování obrazu a zejména se zaměřit na metody segmentace a spektrální analýzy. Předmětem další práce bude praktická programová realizace vybrané metody segmentace kardiomyocytů za účelem odhadu parametrů kontrakce. Realizace bude probíhat ve vybraném programovacím prostředí. Jako data pro analýzu budou sloužit video sekvence pořízené optickým mikroskopem s vysokorychlostní kamerou. Odborná literatura k zadanému tématu je téměř všechna k dispozici jen v anglickém jazyce. Po řešiteli projektu se tedy požaduje alespoň středně pokročilá znalost anglického jazyka, dále obecná schopnost orientace v odborné literatuře a rovněž základní programátorské znalosti.