Zvyšují pásy disturbované vegetace pod vedením vysokého napětí lokální diverzitu ptáků?

Instituce: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: Bc. Vojtěch Brlík

Popis:

Linky vysokého napětí protínají naši krajinu na stovky kilometrů a nevyhnutelně tak do ní zasahují. Vyšší vegetace pod vedením je z bezpečnostních důvodů pravidelně redukována, a to zejména v křovinatých a lesnatých prostředích. Tato prostředí se tak velice často a dynamicky mění zásahy člověka a následnými přírodními pochody (sukcesí). Plochy s téměř holou půdou totiž v průběhu několika let postupně zarůstají bylinami, keři a později stromy. Lze tedy předpokládat dramatické změny ve společenstvech hnízdících ptáků v čase a také výrazné rozdíly oproti okolní nenaruškované krajině, na které by se řešitel zaměřil. Řešitel by měl poznat u nás běžně hnízdící ptáky podle vzhledu a zpěvu. Studentům nabízím aktivní pomoc při všech krocích práce – přípravě mapování, praktickou ukázku sběru dat v terénu, pomoc se statistickými analýzami výsledků a pomoc s tvorbou vědeckého textu. Vítaným předpokladem studenta je porozumění anglickému textu a samostatnost. Těším se na spolupráci!