Paraziti sumečků rodu Ameirus v České Republice

Instituce: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Pracoviště Brno
Lektoři: Markéta Ondračková, PhD.

Popis:

Náplní práce navrhovaného tématu SOČ je studium parazitů nepůvodních ryb, sumečků rodu Ameirus, zavlečených do Evropy ze Severní Ameriky. Problematika nepůvodních druhů je velmi aktuálním tématem zdůrazňujícím význam introdukcí z hlediska biodiverzity, ochrany původních druhů, i například přenosu nemocí.  Nepůvodní druhy mohou v novém prostředí představovat zdroj nových nemocí, nebo mohou být vnímaví k nemocem místním a slouží pak jako rezervoár těchto nemocí. Cílem práce bude vyšetřit vybrané populace sumečka amerického Ameirus nebulosus a sumečka černého Ameirus melas na výskyt parazitů, vyhodnotit význam těchto parazitů pro místní, původní, ryby a u zavlečených druhů parazitů popsat jejich rozšíření v Evropě za pomoci literárních zdrojů a vlastního výzkumu.