Sledování vlivu magnetického pole na cirkadiánní rytmus savců

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta přírodovědecká
Další údaje o pracovišti: UEB
Lektoři: Doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D

Popis:

Pokračování v rozpracovaním projektu.