Studium prostupnosti mozkových bariér po subarachnoidálním krvácení

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta lékařská
Další údaje o pracovišti: Anatomický ústav
Lektoři: MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Studenti: Andrea Dobrovolná - Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace

Popis:

 

Subarachnoidální krvácení patří mezi cévní mozkové příhody. Vzniká při ruptuře aneuryzmatu mozkové tepny s vysokou mortalitou a morbiditou. Přítomnost krve v subarachnoidálním prostoru a postupné odbourání krevních elementů může přispívat k změně prostupnosti mozkových bariér pro molekuly. Naše experimenty budou zaměřeny na dynamiku prostupnosti značených molekul skrze mozkové bariéry po indukci subarachnoidálního krvácení. Zároveň budou využity metody imunohistochemické detekce markerů poškození bariér centrální nervové soustavy. Získané výsledky napomohou k pochopení rozvoje a ovlivnění zvýšeného nitrolebního tlaku po subarachnoidálním krvácení, stejně jako změně farmakokinetiky léčiv.