Případová studie uplatnění architektury mikroslužeb prostřednictvím rámce TOGAF

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta provozně ekonomická
Další údaje o pracovišti: Ústav informatiky
Lektoři: RNDr. Zuzana Priščáková, Ph.D.

Popis:

Cílem práce je vytvoření případové studie uplatnění pricipu návrhu architektury systému dle požadavku architektury typu mikroslužeb s využitím modelování prostřednictvím rámce TOGAF. Studie bude analyzovat možnosti architektury mikroslužeb s použitím v praxi při dodržení pravidel rámce TOGAF z pohledu vizualizace výsledků studie. Case nástroj pro řešení bude Enterprise Architect. Případové studie bude ověřena v praxi.