Odhad pozice osoby v prostoru pomocí kamery

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta informačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav inteligentních systémů - Výzkumná skupina STRaDe
Lektoři: Ing. Tomáš Goldmann

Popis:

Cílem je vytvořit zařízení a aplikaci pro záznam pozice osoby do půdorysu místnosti (nákresu). Odhad se bude provádět v datech získaných z kamery umístěné na stěně v místnosti. Nejdříve bude zapotřebí detekovat osobu a pak na základě úhlu záběru a pozice kamer provést odhad pozice osoby.