Srdeční aktivita a strojové učení

Instituce: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Medicínské signály
Lektoři: Ing. Filip Plešinger, Ph.D.

Popis:

Práce bude zaměřená na detekci srdeční aktivity z EKG záznamu pomocí vybrané metody strojového učení (např. neuronových sítí). Studenti se seznámí s postupy pro extrakci dat, s postupy pro výběr vhodné metody a také se možnostmi jak celý algoritmus implementovat.

Výsledkem projektu bude program, který bude schopen analyzovat EKG záznam (široký záběr tématu bude upřesněn podle potřeby)