Adaptace hnízdních parazitů ptáků

Instituce: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: Michal Šulc, PhD
Studenti: Filip Svoboda - Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov

Popis:

Hnízdní parasitismus je zajímavá reprodukční strategie několika málo druhů ptáků. Parazité si nestaví svá hnízda a ani nekrmí svá mláďata, a místo toho přenechávají veškerou péči svým hostitelům. Nejznámějším hnízdním parazitem je kukačka obecná (Cuculus canorus), která parazituje hnízda různých druhů pěvců. Aby kukačka mohla svého hostitele úspěšně ošálit, vyvinuly se u ní v průběhu evoluce nejrůznější triky, z nichž nejznámějším jsou určitě její mimetická vejce – tedy vejce, která se nápadně podobají vejcím hostitele. Ten pak velice často není schopen při pohledu na svou parazitovanou snůšku vejce parazita odhalit. Mimetickými vejci to ovšem nekončí a kukačka i ostatní hnízdní parazité disponují širokým repertoárem adaptací umožňujících překonat obranu svých hostitelů. Téma této SOČ je rozděleno do dvou související částí, teoretické a praktické. V rámci teoretické části by měl středoškolák popsat nejrůznější strategie známých hnízdních parazitů světa, tzn. kukaček, vlhovců, medozvěstek a vdovek. Součástí praktické části bude zapojit se do výzkumu kukačky obecné na jižní Moravě, kde by se středoškolák seznámil se sběrem dat v terénu zaměřeném na ornitologii, (např. hledáním hnízd, odchytem ptáků, měřením barvy vajec a pořizováním vědecké fotografie), jejich následnou analýzou a interpretací výsledků. Tématem praktické části bude zjistit, do jaké míry se kukačka obecná specializuje na své dva hlavní hostitele, rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus) a obecného (Acrocephalus scirpaceus). SOČ bude vedena na Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v týmu, který se zabývá problematikou hnízdního parazitizmu už více jak 20 let a publikuje své výsledky v předních světových vědeckých časopisech.