Subkultury jako prostory významů

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta sociálních studií
Další údaje o pracovišti: Katedra sociologie
Lektoři: Doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.

Popis: