Nekonečné řady

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta přírodovědecká
Další údaje o pracovišti: Ústav matematiky a statistiky
Lektoři: Petr Pupík
Studenti: Adéla Heroudková - Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace

Popis:

Studentka sepíše práci představujícízákladní teorii nekonečných číselných řad, ukáže jejich vlastnosti a dle svého výběru nastíní jejich aplikace (Basilejský problém a podobně).