Konečná tělesa

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta přírodovědecká
Další údaje o pracovišti: Ústav matematiky a statistiky
Lektoři: Petr Pupík

Popis:

Student sepíše práci představující tyto základní algebraické struktury, ukáže jejich vlastnosti a dle svého výběru nastíní jejich aplikace.