Zájmová politika na komunální či regionální úrovni

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta sociálních studií
Další údaje o pracovišti: Katedra politologie
Lektoři: Mgr. et mgr. Aneta Pinková, Ph.D.
Studenti: Sára Přecechtělová - Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace

Popis:

Student/ka analyzuje veřejné působení vybrané zájmové organizace (kulturní, sportovní, politická, environmentální atd.) na úrovni určité obce, městské části nebo kraje. Pozornost bude přitom věnovat primárně tomu, jak daná organizace působí navenek, tedy jak se snaží prosazovat zájmy svých členů nebo určité téma ve veřejném prostoru.