Vybrané problémy dějin evropské integrace

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta sociálních studií
Další údaje o pracovišti: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
Lektoři: Prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Popis:

Libovolné téma z dějin evropské integrace podle preference studenta.