Využití mykorhizních hub při vegetativním množení dřevin (řízkování)

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta zahradnická
Další údaje o pracovišti: Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Lektoři: doc.Dr.Ing. Petr Salaš

Popis:

Mykorhiza je zajímavý a nedoceněný symbiotický vztah mezi houbou a rostlinou. Student si založí experimenty, bude je sledovat a vyhodnocovat vizuálně i s využitím mikroskopu. Musí také zvládnout teoretické základy této problematiky.

Pokus bude založen s využitím řízků modelových rostlin - opadavých keřů. Student založí pokus – bylinné řízky dřevin inokuluje mykorhizním přípravkem a bude sledovat stupeň kolonizace kořenů mykorhizními houbami.