Sledování výše aktivity a promoření klíšťat na vybrané spirochetální mikroorganismy, zaměřeno na Borrelia burgdorferi s.l.

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Přírodovědecká fakulta
Další údaje o pracovišti: oddělení fyziologie a imunologie živočichů, katedra Biologie
Lektoři: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Studenti: Sára Tučková - Základní organizace Gymnázium a ZUŠ Šlapanice

Popis:

Klíšťata se stávají stále více centrem pozornosti člověka, institucí i médií. Jsou přenašeči závažných patogenních mikroorganismů, původci onemocnění. Cílem práce je analyzovat přítomnost spirochetálních patogenních mikroorganismů, např. bakterie Borrelia burgdorferi s.l., původce onemocnění Lymeské boreliózy, ve vzorcích odchycených klíšťat. Tato práce v sobě zahrnuje několik metodik: výběr vhodné lokality, charakteristika lokality, pravidelný odchyt klíšťat, pitva klíšťat, mikroskopická analýza obsahu střev klíšťat. V případě dostatku času pak můžeme přistoupit k technice analýzy DNA patogenní bakterie Borrelia burgdorferi s.l. molekulárně biologickou metodou PCR. Práce bude probíhat částečně v terénu, částečně v laboratoři. Předpokládá se práce na asi 6hodin týdně. Student bude jezdit do terénu odchytávat klíšťata a pak je pitvat a analyzovat v laboratoři. Bude se vycházet ze zkušeností a z výsledků již dosažených a porovnávat je. Výsledky práce budou využity jako důležité informace pro zachování zdraví člověka, pro média a pro pro večejnost