Zlepšování (udržování) fyzických schopností seniorů

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Vysokoškolský ústav - Institut celoživotního vzdělávání
Další údaje o pracovišti: OSV ICV
Lektoři: Mgr. Alena Bendová, Ph.D.
Studenti: Alena Riglová - Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

Popis:

Téma se zaměřuje na možnosti rozvoje a udržování fyzické aktivity v séniu, zařazováním vhodných typů pohybové aktivity. Mezi tyto aktivity nepatří pouze vhodné sporty, ale také zdravotní TV, tanec, nebo např. psychomotorická cvičení. Cílem je zjistit, jaký vliv má zařazení těchto cvičení na snižování funkčního potenciálu u seniorů.