Stabilita kosmetických přípravků

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta chemická
Další údaje o pracovišti: Vysoké učení technické v Brně
Lektoři: Ing. Andrea Hurčíková, PhD.
Studenti: Pavla Patočková - Střední průmyslová škola chemická

Popis: Studentka bude pracovat v laboratoři Biokoloidů na Fakultě chemické, Vysoké učení technické v Brně. Studentka si připraví sadu krémů o různém složení na přírodní bázi a porovná s komerčními krémy. Stabilita krémů se bude měřit na odstředivce LUMiSizer od firmy LUM. Bude se hledat propojení mezi hodnotami získané z odstředivky, ze sušárny a s reálnou dobou trvanlivostí výrobku.