Vliv vysokých teplot na vývoj a životnost pylu

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Přírodovědecká fakulta
Další údaje o pracovišti: CEITEC MU
Lektoři: Kateřina Mácová
Studenti: Alžběta Grombířová - Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková organizace

Popis: Vývoj samčího gametofytu je jedním z nejcitlivějších procesů v průběhu života rostliny. Funkční pyl je nezbytný k zachování životního cyklu rostliny a udržení produktivity zemědělských plodin. Vývoj pylu je ovlivněn podmínkami prostředí. Obzvláště vysoké teploty mohou způsobit teplem indukovanou sterilitu. Kvůli předpovědím o celosvětově se zvyšujícím průměrným teplotám a stále častěji se vyskytujícím teplotním výkyvům je tento projekt zaměřen na stanovení vlivu vysokých teplot na vývoj a životnost pylu. Bude studován pyl nejvyužívanější modelové rostliny huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana L.) a velmi důležité zemědělské plodiny řepky olejné (Brassica napus L.). Rostliny budou pěstovány ve fytotronových policích a skleníku ve třech různých teplotních podmínkách (22 °C, 28 °C a 34 °C). Vývoj pylu a růst pylové láčky bude testován různými barvícími technikami a preparáty budou pozorovány za využití světelných i fluorescenčních mikroskopů Sdílené laboratoře Buněčného zobrazování na CEITECu. Bude stanovena jak kvalita pylu, tak změřena rychlost růstu pylové láčky a úspěšnost oplození. Toto téma je spojeno s naším širším skupinovým projektem, který se zabývá studiem vlivu vysokých teplot na reprodukční vývoj rostlin.