Řízení systémů pomocí programovatelného relé

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
Lektoři: Ing. Radim Kadlec, Ph.D.

Popis: Student se seznámí s automatickým řízením aplikací jako je zavlažování rostlin ve skleníku, ovládání čerpadel a kompresorů, spouštění a vypínat zvonění ve škole a další zajímavé úlohy. Cílem práce je seznámit se s funkcí a možnostmi programovatelných relé. Jedná se o univerzální logický modul, který řeší jednoduché spínání a řízení aplikací. Na základě získaných informací navrhnout ukázkové programy pro laboratorní úlohy. Student naváže na práci při, které byl sestaven nový přípravek. Na tomto přípravku navrhne ukázkové programy spojováním funkčních bloků v dodaném softwaru. Využito bude motorků, LED diod, žárovek a dalších prvků, které znázorní správné provedení programu. Bude třeba kombinovat jednotlivé prvky a představit si možnosti jejich využití.