Návrh a realizace antény pro Z-Wave modul v rámci konceptu chytrá domácnost

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav telekomunikací
Lektoři: Ing. Jiří Pokorný

Popis: Koncept chytrá domácnost je téma, kterým se významně zabývají společnosti Amazon a Google. Chytrá zařízení od těchto firem mohou řídit jednotlivé prvky chytré domácnosti jako jsou žárovky a spínače. Jako jedna z technologií použitých ke komunikaci se zařízeními připojenými v chytrém domě se používá technologie Z-Wave. Úkolem bude navrhnout a zrealizovat vhodnou anténu pro Z-Wave modul. Modul s anténou bude v konečné fázi otestován a bude provedeno měření parametrů.