Opatření k zabránění střetu motorových vozidel se zvěří

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Lesnická a dřevařská fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav ochrany lesů a myslivosti
Lektoři: Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.

Popis: Cílem práce bude provedení analýzy, jaká opatření a s jakým výsledkem je v krajině možné využívat pro zabránění střetu motorových vozidel se zvěří.