Hodnocení kvality prostředí pro zvěř

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Lesnická a dřevařská fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav ochrany lesů a myslivosti
Lektoři: Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.
Studenti: Martin Hubáček - Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková organizace

Popis: Cílem práce bude provést průzkum , jaké metody a s jakým výsledkem je možné využít pro hodnocení kvality prostředí pro zvěř.