Použití jedlých obalů v potravinářství

Instituce: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta/ústav: Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Další údaje o pracovišti: Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu
Lektoři: MSc. Dani Dordevic, Ph.D.
Studenti: Karolína Kuchařová - Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková organizace

Popis:

Cílem práce bude vyrobit jedlý celofán; aplikovat ho na balení cereálií a zkontrolovat, jak jedlé obaly ovlivňují texturu, barvu a oxidační vlastnosti balených potravin. Práce bude provedena ve třech krocích: - Výroba jedlého celofánu - balení cereálií do vyrobeného celofánu - monitorování textury, barvy a oxidačních vlastností cereálií během různých skladovacích podmínek a období. Výzkum poskytne jasnější obraz o tom, jak jedlý obal/celofán ovlivňuje vlastnosti cereálií, trvanlivost a preference spotřebitelů.