Molekulární průkaz mykobakterií v environmentálních vzorcích

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Přírodovědecká fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav experimentální biologie
Lektoři: doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.
Studenti: Ludmila Ševčíková - Gymnázium Blansko, příspěvková organizace

Popis: Mykobakterie jsou původci nejenom tuberkulózy, ale také mykobakterióz člověka, zvířat a původci lidských netuberkulózních onemocnění. Cílem práce bude propojení molekulární a klasické mikrobiologie a objasnění vlivu lidských aktivit na výskyt mykobakterií v prostředí.